Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, 
że  w  dniu  29 lipca 2021  r.  /czwartek/ o godz. 13.00 odbędzie się XXXVI sesja Rady Powiatu Myślenickiego 
w formie online.

 Porządek  obrad  XXXVI  sesji

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Powiatu.
 4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIX/228/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego (druk nr 281).
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2021 Nr XXIX/229/2020 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 22 grudnia 2020 r. (druk nr 282).
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy części nieruchomości będącej w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice (druk nr 283).
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wynajęcia pomieszczeń w budynku będącym w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice (druk nr 284).
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy lokalu użytkowego posadowionego na działce będącej w będącej w użytkowaniu SP ZOZ Myślenice (druk nr 285).
 10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach (druk nr 286).
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Myślenickim na lata 2021 – 2026”  (druk nr 287).
 12. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 13. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 14. Wolne wnioski i oświadczenia.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 16. Zakończenie obrad XXXVI sesji.