Dla ułatwienia Klientom załatwiania spraw Starostwo Powiatowe w Myślenicach opracowało Karty Usług realizowanych przez komórki merytoryczne Urzędu, wraz z drukami wniosków. Zostały one zamieszczone w Poradniku interesanta.

Jednocześnie informujemy, że również na Dzienniku Podawczym (ul. Drogowców 2A, parter) można pobrać druki wniosków spraw załatwianych w Urzędzie w formie papierowej.

Dziennik Podawczy przyjmuje wszystkie sprawy kierowane do Urzędu i czynny jest codziennie w poniedziałek w godz. 7:30 – 17:00,  wtorek - czwartek  w godz. 7:30 – 15:30, piątek w godz. 7:30 – 14:00

Więcej o: Poradnik interesanta