Platforma podstawowych usług medycznych   -   Materiał promocyjny / рекламний матеріал

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy medycznej.

 

PL:

Uchodźcy z Ukrainy mają prawo do bezpłatnej opieki medycznej w Polsce. Mogą zgłosić się do POZ, poradni specjalistycznej, szpitala które maja podpisane umowy z NFZ. 

Dotyczy to Każdego obywatela Ukrainy , który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.


UA:

Біженці з України мають право на безкоштовне медичне обсуговування. 

Вони можуть пійти у POZ - лікарні, спеціалізованої кліники, які мають підписані договори з NFZ (Національний фонд охорони здоров'я).

Це стосується кожного громадянина України, котрий має у своїх подорожніх документях посвідчення (чи штамп) Державної Прикордонної Служби про легальне перебування на територіїї Польщі після переходу кордону після 24 лютого 2022 у зв’язку з війсковим конфліктом на території Украіни.