ŚCIEŻKI ROWEROWE W GMINIE MYŚLENICE:

  • ścieżka rowerowo – biegowa, trasa prowadzi z Zarabia wzdłuż rzeki Raby, od mostu przy ulicy Marszałka J.Piłsudskiego do mostu w Osieczanach, długość ścieżki rowerowo - biegowej wynosi 2,7 km, szerokość 2,8 m, z czego 1,60 m zajmie ciąg rowerowy a 1,20 m - ciąg pieszy
  • ścieżka rowerowa w parku na Zarabiu w Myślenicach, długość ścieżki rowerowej 693 m, szerokość 2,0 m.
  • ścieżka rowerowa na odcinku Górny Jaz – Kemping Prima na Zarabiu w Myślenicach, długość ścieżki rowerowej 782 m, szerokość 2,0 m

mapka: ścieżki rowerowe Myślenice – Zarabie

ŚCIEŻKI ROWEROWE W GMINIE PCIM:

ścieżki rowerowe stanowiące ciąg:

  • odcinek pierwszy: Stróża Zarębki, trasa o długości 3,5 km, szerokość 2,0 m, prowadzi wzdłuż rzeki Raby, koło drogi powiatowej do miejscowości Pcim most,
  • odcinek drugi: Pcim most, trasa o długości 1,1 km, szerokość 2,0 m, prowadzi wzdłuż drogi powiatowej do roli Górzany Krawcy

 

mapka: ścieżka rowerowa Stróża Zarębki - Górzany Krawcy

***

Sumaryczna liczba kilometrów ścieżek rowerowych zlokalizowanych na terenie Powiatu Myślenickiego wynosi: 8 kilometrów 775 metry (8,775 km)