Materiały Promocyjne / рекламний матеріал

Informacja dla rodziców uczniów przybywających z Ukrainy w sprawie możliwości kontynuowania nauki w polskich szkołach.

 

Przyjęcie do szkoły wymaga złożenia wniosku, a decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor. Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko przybyłe z zagranicy, przyjmuje z urzędu, a inne publiczne szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce nie ma wolnych miejsc, potrzebny jest kontakt z urzędem gminy. 

 

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym.

 

W linku poniżej znajdują się ulotki w języku polskim i ukraińskim zawierające informacje o dokumentach, jakie są wymagane, aby zapisać dziecko do szkoły.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy

 

Materiały do pobrania:

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy - wersja w języku polskim

Informacja dla rodziców dzieci przybywających z Ukrainy - wersja w języku ukraińskim