1. Każdy Użytkownik poprzez wjazd na teren Parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.

 

 1. Opłaty za parkowanie:
 • Bezpłatny postój do 1 godziny;
 • Każda następna rozpoczęta godzina parkowania – 3,00 zł;
 • Opata za brak biletu (zagubienie/zniszczenie) – 70,00 zł.

   Wszystkie podane ceny są cenami brutto.

 

 1. Parking otwarty jest w dniach i godzinach pracy Starostwa Powiatowego
  w Myślenicach tj.
 • poniedziałek – od 7.30 do 17.00
 • wtorek – czwartek – od 7.30 do 15.30
 • piątek – od 7.30 do 14.00

 

 1. Zasady płatności:
 • Parkowanie pojazdu następuje po pobraniu przy terminalu wjazdowym jednorazowego biletu wjazdu, uprawniającego do parkowania. Bilet ten jest podstawą do obliczenia opłaty parkingowej.
 • Opłata za parkowanie naliczana i pobierana jest w znajdującej się w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ulicy Drogowców 2A parkingowej kasie automatycznej. W tym celu bilet pobrany przy wjeździe na parking należy zeskanować w czytniku oraz uiścić naliczoną opłatę.
 • Użytkownik, który korzystał z parkingu powyżej 1 godziny, po rozliczeniu się za czas przebywania na parkingu, opuszcza parking (w ciągu 15 minut) uruchamiając szlaban wyjazdowy zbliżeniowo rozliczonym jednorazowym biletem.
 • Użytkownik, który korzystał z parkingu poniżej 1 godziny opuszcza parking po uruchomieniu szlabanu wyjazdowego zbliżeniowo jednorazowym biletem, bez konieczności rozliczenia biletu w kasie automatycznej.

 

 1. Szczegółowe informacje i pełna treść regulaminu parkingu dostępne pod adresem bip.malopolska.pl/spmyslenice, na elektronicznej tablicy ogłoszeń zlokalizowanej w budynku przy ul. Drogowców 2 A oraz w budynku przy ul. M. Reja 13.

 

     Klauzula Informacyjna Dot. Monitoringu Wizyjnego

     Podstawa prawna