Wydarzenia

Plakat: Program profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy dla mieszkańców powiatu myślenickiego

Zachęcamy mieszkańców naszego powiatu do skorzystania z Programu profilaktyki chorób układu krążenia i cukrzycy, w ramach którego każdy zakwalifikowany uczestnik zostanie objęty pakietem badań podstawowych (lipidogram, glukoza na czczo, fibrynogen, CRP, hemoglobina glikowana HbA1c, pomiar wskaźników BMI i WHR oraz ciśnienia tętniczego krwi) wraz z konsultacją lekarską i edukacją profilaktyczną. Po tym etapie, na podstawie interpretacji wyników badań, lekarz specjalista zdecyduje o kwalifikacji do kolejnego etapu – będą to osoby z podwyższonym ryzykiem sercowo-naczyniowym, u których zostanie wykonane badanie echokardiograficzne i ocena kompleksu intima-media w tętnicach szyjnych w badaniu dopplerowskim – IMT.  Na zakończenie uczestnik otrzyma zalecenia dotyczące dalszego postępowania, w tym skierowanie do objęcia leczeniem przez właściwą poradnię specjalistyczną, ewentualnie inne podmioty lecznicze w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.

Posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Przygotowania Powiatu Myślenickiego, poszczególnych służb i inspekcji do przeprowadzenia akcji ,,Bezpieczne wakacje” oraz projekt „Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2021-2023” - to przewodnie tematy, omówione 22. czerwca na posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, któremu przewodniczył starosta Józef Tomal.

Przewodniczący Rady Powiatu Myślenickiego informuje, 
że  w  dniu  24 czerwca 2021  r.  /czwartek/ o godz. 13.00 odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu Myślenickiego 
w formie online.

Baner Projekt „Kierunek Kariera”

Pracujesz? Masz wykształcenie wyższe?

Chcesz dowiedzieć się jakie kompetencje ogólne warto rozwijać?

Nauczyć się języka obcego? Profesjonalnie zarządzać projektami? Zdobyć kompetencje cyfrowe lub z zakresu mobilności?

Jeśli tak, to mamy dla Ciebie ciekawą ofertę.

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje projekt „Kierunek Kariera”, w którym już 14 czerwca o godzinie 10.00 ruszamy z rekrutacją dedykowaną osobom z wyższym wykształceniem. Specjalnie dla tej grupy przygotowaliśmy 10.000 miejsc!

            Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuje, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 14 czerwca 2021 roku /poniedziałek/ o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu  w trybie online.

Grafika informująca o ostatnich dniach rekrutacji

Jeszcze tylko do 21 czerwca do godz. 15:00 ósmoklasiści mogą składać wnioski do szkół ponadpodstawowych.

Od kilku lat nabór do liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół I stopnia prowadzonych przez Powiat Myślenicki odbywa się za pomocą elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji, dostępnego na stronie https://malopolska.edu.com.pl.

Konferencja Prasowa Projektu „Zdrowa Rodzina z Powiatem Myślenickim”. Na zdjęciu od lewej pomysłodawcy projektu: Kazimierz Panuś – Przewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej, Józef Tomal – Starosta Powiatu Myślenickiego, Małgorzata Bajer – Kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia, , Rafał Kudas – Wicestarosta Powiatu Myślenickiego

Powiat Myślenicki jest jednym z liderów w gronie małopolskich powiatów, przeznaczających środki na programy profilaktyczne dla swoich mieszkańców. W tym roku na programy profilaktyczne przekażemy aż 480 tysięcy złotych. Z naszym Projektem, rodzina może pozyskać na zdrowie nawet Ok. 3500zł rocznie. Już od 15 czerwca za pośrednictwem strony: www.zdrowie.myslenicki.pl ruszą zapisy do udziału w poszczególnych programach.

Spotkanie starosty myślenickiego z burmistrzami i wójtami

31 maja w siedzibie starostwa myślenickiego odbyło się spotkanie starosty Józefa Tomala  z burmistrzami i wójtami z gmin powiatu myślenickiego. Spotkanie miało charakter roboczy  i zostało przeprowadzone w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego. W spotkaniu uczestniczyli również wicestarosta Rafał Kudas i sekretarz powiatu Mieczysław Kęsek.  Gminy reprezentowali: Edyta Podmokły zastępca burmistrza Gminy i Miasta Dobczyce, Mateusz Suder zastępca burmistrza Miasta i Gminy Myślenice, Artur Grabczyk burmistrz Gminy Sułkowice, Kazimierz Szczepaniec wójt Gminy Lubień, Piotr Hajduk wójt Gminy Pcim, Wacław Żarski wójt Gminy Raciechowice, Tadeusz Pitala wójt Gminy Siepraw, Marek Kluska wójt Gminy Tokarnia, Bogumił Pawlak wójt Gminy Wiśniowa.