ROK 2024

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa
podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwiania petycji

1. Łukasz Kusak POBIERZ Petycja dot. powstania nowej drogi krajowej między obwodnicą Krakowa, a obwodnicą Skawiny 18.01.2024 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   POBIERZ
2.

Marzena Pszczoła

Joanna Burtan

POBIERZ Petycja dot. finansowania przez Samorząd Powiatu dyżuru apteki między godz. 23-7 17.01.2024 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   POBIERZ
3. Mieszkańcy miejscowości Dobczyce, Brzezowa, Kornatka POBIERZ Petycja dot. lokalizacji przejścia dla pieszych 11.04.2024 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    

ROK 2023

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa
podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwiania petycji

1. Mieszkańcy miejscowości Stróża POBIERZ Petycja dot. budowy nowego mostu przez rzekę Rabę w miejscowości Stróża 11.03.2023 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   POBIERZ
2. Mieszkańcy miejscowości Trzebunia POBIERZ Petycja dot. poprawy nawierzchni asfaltowej na drodze powiatowej 18.05.2023 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   POBIERZ
3. Mieszkańcy ulicy 3 Maja, Myslenice POBIERZ Petycja dot. poszerzenia pasa pieszo-jezdnego 16.06.2023 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   POBIERZ
4. Brak zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach POBIERZ Petycja dot. zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji 18.07.2023 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   POBIERZ
5. Mieszkańcy gminy Dobczyce POBIERZ Petycja dot. organizacji przejścia dla pieszych na odcinku ul. Dębowa - droga powiatowa K1931

26.07.2023 r.

zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   POBIERZ
6. Sołtys Sołectwa Stróża Dolna POBIERZ Petycja dot. udrożnienia rowów wzdłuż dróg powiatowych na Trzebunię i w kierunku Pcimia 21.08.2023 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    POBIERZ
7. Mieszkańcy ul. Garncarskiej, Dobczyce POBIERZ Petycja w sprawie budowy chodnika przy drodze powiatowej w mieście Dobczyce 05.10.2023 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    

ROK 2022

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa
podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwiania petycji

1. Mieszkańcy miejscowości Siepraw POBIERZ Petycja dot. budowy chodnika wraz z oświetleniem ulicznym w miejscowości Siepraw na ul. Anieli Salawa od skrzyżowania z ulicą Zacisze w stronę Zawady(odcinek drogi powiatowej nr K1945 Zawada - Siepraw) 18.02.2022 r. zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    POBIERZ

ROK 2021

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa
podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody,
o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwiania petycji

1.

Mieszkańcy Gminy Jasienica

POBIERZ

Dotyczy budowy chodnika w części górnej Jasienicy od sklepu Bylicy do granicy Bysina długość około 800m

27.02.2021

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

POBIERZ

2. Mieszkańcy Gminy Skawina POBIERZ Podjęcie działań których celem będzie powstanie nowej drogi wojewódzkiej na terenie Gminy Skawina, łączącej drogę krajową DK 44 z drogą DK 52 02.03.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji  

POBIERZ

3. Mieszkańcy oraz Rada Sołecka wsi Raciechowice POBIERZ Dotycząca rozbudowy chodnika przy drodze powiatowej Czasław- Raciechowice - Łapanów 25.05.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   POBIERZ
4. Mieszkańcy wsi Komorniki  POBIERZ  Dotycząca budowy chodnika przy drodze powiatowej nr K1961 25.05.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   POBIERZ
5. Mieszkańcy miejscowości Bęczarka  POBIERZ Petycja w sprawie podjęcia niezwłocznych działać w zakresie ukończenia budowy chodnika wzdłuż głównej drogi powiatowej w Bęczarce 25.11.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   POBIERZ
6. Mieszkańcy miejscowości Krzyszkowice POBIERZ Petycja dotycząca nie wyrażenia zgody udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej Play wraz z linią zasilającą na działce nr 78/3 w Krzyszkowicach 06.12.2021 zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji   POBIERZ

ROK 2020

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji    

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwiania petycji

1.

Mieszkańcy Gminy Sułkowice

POBIERZ

W sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej i gminnej - ul. Wolności w miejscowości Sułkowice

29.07.2020 

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

 POBIERZ

2.

Mieszkańcy „Zarabia” – Myślenic

POBIERZ Petycja w sprawie podjęcia interwencji dotyczącej notorycznego przekraczania prędkości i limitu hałasu w godzinach popołudniowych, wieczornych i nocnych przez samochody i motocykle na ulicy Parkowej w Myślenicach     16.07.2020  zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji    

ROK 2019

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwiania petycji

1.

Mieszkańcy miejscowości Bysina

POBIERZ

Petycja w sprawie funkcjonowania kamieniołomu w Bysinie

12.02.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Wydział Gospodarki Mieniem Powiatu, Skarbu Państwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Myślenicach

POBIERZ

2.

Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Jasienicy w imieniu mieszkańców powiatu myślenickiego

POBIERZ

Petycja w sprawie przywrócenia  opieki diabetologicznej i endokrynologicznej świadczonej w ramach NFZ w Myślenicach

15.01.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Wydział Promocji i Ochrony Zdrowia, Małopolski Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia

POBIERZ

3.

Mieszkańcy wsi Kornatka

POBIERZ

Petycja w sprawie naprawy nawierzchni drogowej w miejscowości Kornatka na odcinku drogi K1931

27.05.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

POBIERZ

4.

brak zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

POBIERZ

Petycja w sprawie wygospodarowania przejścia (przejść) dla pieszych na odcinku stara mleczarnia – Szkoła w Myślenicach

03.06.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

 

5.

CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy
ul. Onyksowa 11/1,
20-582 Lublin

POBIERZ

Uzupełnienie petycji:

POBIERZ

 

W sprawie wprowadzenia w życie w Starostwie Powiatowym w Myślenicach Polityki Zarzadzania Konfliktem Interesów zgodnie z zaleceniami Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawartymi w dokumencie „ Korupcja Polityczna”, wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za egzekwowanie w/w polityki, wprowadzenia kontroli

31.07.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

POBIERZ

6.

Mieszkańcy Gminy Myślenice

POBIERZ

Dot. Sprzeciwu budowy linii kolejowej / Kraków- Myślenice ( przez miejscowość: Polanka, Krzyszkowice)

01.08.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

POBIERZ

7.

Grażyna Ambroży Radna Rady Miejskiej w Myślenicach
Osieczany 550 32-400 Myślenice

POBIERZ

Petycja w sprawie składowania odpadów na terenie miasta Myślenice 1626/3, 1626/2, 2064, 2065, 1623, 1624, 1622, 1621, 1620, 1619, 1618/2 obręb 1

09.08.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

 POBIERZ

8.

Mieszkańcy miejscowości Głogoczów, gmina Myślenice

POBIERZ

Dot. Dokończenia budowy chodnika przy drodze powiatowej Głogoczów – Włosań

23.08.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

POBIERZ

9.

brak zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

POBIERZ

Dot. Postulatu o utworzenie związku zawodowego zawodów zaufania publicznego (dziennikarzy, adwokatów, radców prawnych, lekarzy itp.)

25.09.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

  POBIERZ

10.

brak zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach

POBIERZ

Dot. Przeciwko istnieniu wytwórni mas asfaltowych bitumicznych w Bysinie

26.09.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

POBIERZ

11.

Mieszkańcy miejscowości Bogdanówka, gmina Tokarnia

POBIERZ

Dot. budowy chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Bogdanówka

09.10.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

POBIERZ

12.

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego Ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13 00 00-412 Warszawa

POBIERZ

Dot. Zapewnienia powszechności akceptacji płatności bezgotówkowej

14.10.2019

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

POBIERZ

13.

Adw. Renata Sutor ul. Rynek 8B 34-700 Rabka-Zdrój

POBIERZ

Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego

19.11.2019 r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

POBIERZ

14.

Adw. Renata Sutor ul. Rynek 8B 34-700 Rabka-Zdrój

POBIERZ

- Petycja w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego dot. utworzenia bezpłatnych parkingów przy urzędach publicznych.

- Petycja w zakresie dokonania pełnej Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski według zaleceń Rozalii Celakównej.

06.12.2019 r.

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

 

 

ROK 2018

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwiania petycji

1.

Sołectwo Bysina

Miasto i Gmina Myślenice

POBIERZ

Zwrócenie się z postulatem budowy chodnika wraz z oświetleniem przy drodze powiatowej Bysinie

02.02.2018

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

  POBIERZ

2.

Mieszkańcy miejscowości Sułkowice i Rudnik

POBIERZ

W sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej i gminnej - ul. Sportowa, Sułkowice / Rudnik

26.07.2018

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

  POBIERZ

3.

Mieszkańcy ul. Galicyjskiej w miejscowości Siepraw i Rzeszotary

POBIERZ

W sprawie wybudowania chodnika wzdłuż ulicy Galicyjskiej wraz z odprowadzeniem ścieków z tej ulicy, wykonania oświetlenia ulicznego, dojazdów do posesji, zatok autobusowych, oraz oznakowanych przejść dla pieszych.

17.08.2018

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

  POBIERZ

4.

Szulc – Efekt sp. z o.o., Ul. Poligonowa 1, 04-051 Warszawa

POBIERZ

Podjęcie próby oszacowania procentowej ilości planowanych inwestycji budowlanych, których przewidywane jest korzystanie ze źródeł konwencjonalnych (węgiel) w stosunku do inwestycji budowlanych, w których planowane jest korzystnie z alternatywnych paliw (przyłącza gazowe, etc). Roczną analizę – wnosimy aby wykonano za lata 2017 i 2018

23.08.2018

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

  POBIERZ

5.

Grażyna Ambroży Radna Rady Miejskiej w Myślenicach

Osieczany 550 32-400 Myślenice

POBIERZ

Petycja w sprawie przekazania na rzecz Gminy Myślenice dla Sołectwa Osieczany działki 184/1

19.12.2018

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Myślenicach POBIERZ

ROK 2017

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwiania petycji

1.

Izba Gospodarcza Ziemi Myślenickiej

POBIERZ

Zwrócenie się z postulatem zrealizowania podczas planowanego remontu ulicy Słonecznej w Myślenicach wariantu z trzecim pasem do lewoskrętów

05.04.2017

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

POBIERZ

2.

Wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 Ustawy o petycjach

POBIERZ

Zwrócenie się z postulatem budowy chodnika na odcinku Szkoła Podstawowa Zasań – Zasań II Dział- granica Lipnik

27.06.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

POBIERZ

3.

Mieszkańcy miejscowości Siepraw zamieszkali przy ul. Ks. Jana Przytockiego

POBIERZ

Zwrócenie się z postulatem wykonania chodnika przy drodze nr 178 (ul. Ks. Jana Przytockiego)

30.08.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

POBIERZ

4.

Wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 Ustawy o petycjach

POBIERZ

Zwrócenie się z postulatem o naprawę nawierzchni ulicy Przemysłowej w Myślenicach

20.10.2017

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

POBIERZ

ROK 2016

Lp.

Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje
(w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)

Skan petycji

Przedmiot petycji

Data złożenia petycji

Przewidywany termin załatwienia sprawy

Zasięgane opinie

Informacja o sposobie załatwiania petycji

1.

Wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 Ustawy o petycjach

POBIERZ

Zwrócenie się z postulatem podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających z drogi powiatowej nr K182289 Zawada - Krzyszkowice

18.03.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

Zarząd
Dróg Powiatowych
w Myślenicach

POBIERZ

2.

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Głogoczowa

POBIERZ

Zwrócenie się z postulatem dot. budowy chodnika oraz wykonania oświetlenia przy drodze powiatowej K-1941 Głogoczów – Włosań.

12.05.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

POBIERZ

3.

Wyłączenie jawności w związku z nie wyrażeniem zgody o której mowa w art. 4 ust. 3 Ustawy o petycjach

POBIERZ

Zwrócenie się z postulatem dokończenia budowy chodnika dla pieszych wzdłuż ul. Zdrojowej.

12.04.2016

zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji

 

POBIERZ