Liczba ludności Powiatu Myślenickiego
(stan na dzień 30 czerwca 2023 roku)

 

 

Liczba ludności w Gminach Powiatu Myślenickiego:

Gmina Myślenice - ogółem: 45.465, w tym - miasto: 17.800

                                                              -  obszar wiejski: 27.665

Gmina Sułkowice - ogółem: 15.183, w tym -  miasto:  6.493

                                                              -  obszar wiejski:  8.690

Gmina Dobczyce - ogółem: 15.524, w tym -  miasto:  6.195

                                                              - obszar wiejski:  9.329               

Gmina Lubień (obszar wiejski) : 10.080

Gmina Pcim (obszar wiejski) :   11.124

Gmina Raciechowice (obszar wiejski) : 6.409

Gmina Siepraw (obszar wiejski) : 9.606

Gmina Tokarnia (obszar wiejski) : 8.801

Gmina Wiśniowa (obszar wiejski): 7.529

 

Ogółem liczba ludności Powiatu Myślenickiego: 129.721

w tym:

  • miasta:  30.488
  • obszary wiejskie: 99.233

 

Opracowanie: Wydział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Myślenicach - na podstawie danych przekazanych przez Dział Udostępniania Informacji Urzędu Statystycznego w Krakowie