DANE DOTYCZĄCE LICZBY LUDNOŚCI
POWIATU MYŚLENICKIEGO
(stan na dzień 30 czerwca 2020 roku)


Liczba ludności w Gminach Powiatu Myślenickiego:
Gmina Myślenice - ogółem : 44.530 , w tym – miasto : 18.358
obszar wiejski : 26.172
Gmina Sułkowice - ogółem : 15.044 , w tym - miasto : 6.656
obszar wiejski : 8.388
Gmina Dobczyce - ogółem : 15.330 , w tym - miasto : 6.417
obszar wiejski : 8.913
Gmina Lubień - ogółem : 10.090
Gmina Pcim - ogółem : 11.119
Gmina Raciechowice - ogółem : 6.441
Gmina Siepraw - ogółem : 9.044
Gmina Tokarnia - ogółem : 8.861
Gmina Wiśniowa - ogółem : 7.413
OGÓŁEM LICZBA LUDNOŚCI POWIATU MYŚLENICKIEGO:
127.872 : w tym - miasto: 31.431 - obszar wiejski: 96.441
Opracowanie: Wydział Promocji, Strategii i Funduszy Europejskich Starostwa Powiatowego
w Myślenicach – na podstawie danych uzyskanych z Wydziału Udostępniania Informacji Urzędu
Statystycznego w Krakowie