Ludność powiatu myślenickiego - według stanu na 31 grudnia 2023 roku.

 

 • liczba ludności powiatu myślenickiego wyniosła: 129.843 osoby
  • w miastach zamieszkiwało 30.372 osoby
  • na obszarach wiejskich zamieszkiwało 99.471 osób


                                                         

 • Liczba ludności w Gminach Powiatu Myślenickiego:
  • Gmina Myślenice - ogółem: 45.541, w tym - miasto: 17.745, obszar wiejski: 27.796
  • Gmina Sułkowice - ogółem: 15.192, w tym - miasto: 6.464, obszar wiejski: 8.728
  • Gmina Dobczyce - ogółem: 15.530, w tym - miasto: 6.163, obszar wiejski: 9.367
  • Gmina Lubień - ogółem: 10.094
  • Gmina Pcim - ogółem: 11.093
  • Gmina Raciechowice - ogółem: 6.429
  • Gmina Siepraw - ogółem: 9.638
  • Gmina Tokarnia - ogółem: 8.799
  • Gmina Wiśniowa - ogółem: 7.527

 

   Opracowanie: Wydział Organizacyjny i Komunikacji Społecznej Starostwa Powiatowego w Myślenicach - na podstawie danych przekazanych przez Dział Udostępniania Informacji Urzędu Statystycznego w Krakowie