INFORMACJA
I N F O R M A C J A 
Uprzejmie informujemy, że z przyczyn techniczno – organizacyjnych w dniu 29 grudnia 2023 r. (piątek) Sala obsługi Wydziału Komunikacji i Wydziału Geodezji oraz Kasa Starostwa Powiatowego w Myślenicach czynna będzie w godzinach od 730 do 1000
W związku z powyższym również wszystkie pozostałe sprawy wymagające opłaty w Kasie Urzędu możliwe będą do załatwienia do godz. 10.00
Za utrudnienia przepraszamy.

 /-/ Józef Tomal
Starosta Myślenicki