Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji

Biuro Rady i Zarządu Powiatu informuję, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu :

 • 24 listopada 2023 r. /piątek/ o godz. 12.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Przedstawienie przez Dyrektora SP ZOZ informacji na temat spraw bieżących.
 4. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
 5. Sprawy bieżące.

 

 • 27 listopada 2023 /poniedziałek/ o godz. 9.00 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

Porządek posiedzenia:

 1. Przegląd dróg powiatowych pod kątem planowanych inwestycji i remontów dróg powiatowych.

 

 • 28 listopada 2023 (wtorek) o godz. 10.30 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu.
 3. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 4. Zaopiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.
 5. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2024.
 6. Sprawy bieżące.

 

 • 28 listopada 2023 (wtorek) o godz. 11.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) odbędzie się posiedzenie :
 • Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
 • Komisji Edukacji Kultury, Turystyki i Sportu
 • Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska
 • Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu

Porządek posiedzenia :

1. Zaopiniowanie projektu wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Myślenickiego.

2. Zaopiniowanie projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Myślenickiego na rok 2024.