Wydarzenia

5 grudnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Wolontariusza – święto ustanowione przez ONZ w celu uhonorowania każdego, kto poświęca swój czas, energię i umiejętności na bezinteresowne niesienie pomocy potrzebującym. Z tej okazji w Starostwie Powiatowym w Myślenicach odbyło się spotkanie z wolontariuszami Powiatowej Grupy Szkoły Młodych Ratowników, w którym uczestniczyli również starosta Józef Tomal i wicestarosta Rafał Kudas.

Spotkanie Szkoły Młodych Ratowników było również okazją do podsumowania mijającego roku. Kierownik Wydziału OZ dr Małgorzata Bajer rozpoczynając spotkanie pogratulowała młodzieży wykonania planu na rok 2019 w 100% i przedstawiła strategię działania na rok 2020, w tym przygotowanie do obchodów 10-lecia działalności SMR.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją  Przewodniczącego Komisji w dniu 12 grudnia 2019 r. /czwartek/ o godz. 15.00, odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu z udziałem przewodniczących stałych komisji Rady Powiatu.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu.
  3. Zapoznanie się z wnioskami i opiniami do projektu budżetu Powiatu na 2020 rok złożonymi przez poszczególne komisje.
  4. Sprawy bieżące.

                                                                                                              Biuro Rady  i  Zarządu  Powiatu

,

                                                                                                                                 /.../ Danuta Dziadkowiec

Doktor Jacek Pucz uhonorowany Tytułem ,,Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego”

Wręczenie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Panu Jackowi Puczowi - lekarzowi medycyny, chirurgowi, Ordynatorowi Oddział Chirurgii Ogólnej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Myślenicach - miało miejsce podczas uroczystego posiedzenia Zarządu Powiatu Myślenickiego w dniu 4 grudnia.

Nominację doktora Jacka Pucza do Tytułu Honorowego "Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego" wskazał Tomasz Suś Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce.

Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusza Żabę  podczas laudacji wygłoszonej na cześć laureata, stwierdził - Tytuł Honorowy „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” przyznano Panu Doktorowi Jackowi Puczowi w uznaniu szczególnych zasług i zaangażowania w ochronę zdrowia mieszkańców Powiatu Myślenickiego, osiągnięć zawodowych, wieloletniego wkładu pracy w rozwój Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach oraz promocję Powiatu Myślenickiego.

Już po raz czwarty w hali widowiskowo-sportowej ZS im. A Średniawskiego odbył się Powiatowy Dzień Kół Gospodyń Wiejskich. Jak mówił Wicestarosta Rafał Kudas to gest podziękowania za całoroczną pracę gospodyń ze wszystkich gmin i miejscowości powiatu. W swojej wypowiedzi podkreślił, że to często właśnie KGW stanowią kulturalne i społeczne centrum działania mniejszych miejscowości.  Z kolei Starosta Józef Tomal zapewniał, że Powiat o KGW nigdy nie zapomni – ten dzień, dzień w którym wy nic nie musicie robić, przygotowywać, bo to dla was się robi i przygotowuje – mówił do Gospodyń Starosta – to już tradycja i jestem przekonany, że kolejni starości będą ją kultywować.

W środę 27 listopada w Sali Kolumnowej Ministerstwa Zdrowia w Warszawie odbyła się uroczysta gala konkursu „PracoDawca Zdrowia”.Konkurs został zorganizowany przez Ministerstwo Zdrowia i był skierowany do przedsiębiorstw, instytucji i urzędów, które wykazują się dbałością o zdrowie swoich pracowników i skutecznością we wdrażaniu programów promocji zdrowia w firmie. W tym roku odbyła się jego II edycja.Z 43 firm, które zgłosiło swoją kandydaturę do tytułu „PracoDawcy Zdrowia”, Kapituła Konkursowa, w skład której wchodzą eksperci z dziedziny zdrowia, pracodawcy oraz przedstawiciele związków zawodowych, wybrała 31 laureatów, w tym Starostwo Powiatowe w Myślenicach, reprezentowane przez starostę Józefa Tomala, wicestarostę Rafała Kudasa i kierownik Wydziału Zdrowia Małgorzatę Bajer.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 05 grudnia 2019 r. /czwartek/ o godz. 11.30 odbędzie się wyjazdowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Środowiska.

 

Temat posiedzenia

  1. Przegląd nawierzchni dróg powiatowych i ciągów pieszych pod kątem planowanych inwestycji i remontów dróg powiatowych i ciągów pieszych oraz na wniosek Członków Komisji.

 

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

/.../ Danuta Dziadkowiec

Dotarła do nas dobra wiadomość - od 1 grudnia mieszkańcy powiatu myślenickiego i całego województwa małopolskiego będą mogli skorzystać w ramach NFZ z całodobowej pomocy stomatologicznej w święta, weekendy i w nocy. To duże udogodnienie dla mieszkańców powiatu. – podkreśla starosta Józef Tomal. Jestem wdzięczny panu dr Piotrowi Wosiowi, że zdecydował się złożyć ofertę na świadczenie usług w zakresie nocnej i świątecznej opieki stomatologicznej. Dzięki temu mieszkańcy powiatu, w razie zaistnienia nagłej potrzeby, będą mogli skorzystać z pomocy świadczonej „na miejscu”.

Podczas sesji Rady Powiatu Myślenickiego w dniu 26 listopada uroczyście wręczono Akt nadania Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Panu Andrzejowi Słoninie - społecznikowi, animatorowi kultury, regionaliście, artyście rzeźbiarzowi, ambasadorowi kultury Górali Kliszczackich.

 - Przyznanie Tytułu Honorowego „Zasłużony dla Powiatu Myślenickiego” Panu Andrzejowi Słoninie jest wyrazem uznania i uhonorowania całokształtu Jego działalności na rzecz pielęgnowania, ochrony i upowszechniania tradycji kultury regionalnej, w szczególności dziedzictwa Kliszczaków, służącej wzmacnianiu lokalnej tożsamości kulturowej oraz za osiągnięcia w dziedzinie kultury ludowej i promocję Powiatu Myślenickiego - podkreślił w laudacji Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Żaba.