Wydarzenia

Prace w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w ostatnim czasie wykonał następujące roboty:

  • Gmina Siepraw

- droga powiatowa w Łyczance: oczyszczenie korytek na długości ok. 450 mb, wykonanie sączka w korpusie drogi długości ok. 4 m,

Trwa rekrutacja do klas pierwszych: branżowych szkół I stopnia, techników, liceów ogólnokształcących.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szkół ponadpodstawowych na stronie malopolska.edu.com.pl

Kończy się czas na złożenie wniosków na „Modernizację w obszarze D” i „Restrukturyzację małych gospodarstw”

30 czerwca 2020 r., upływa termin składania wniosków o wsparcie finansowe na „Modernizację gospodarstw rolnych (obszar D)” oraz „Restrukturyzację małych gospodarstw”.

przekazanie środków ochrony osobistej do Żłobka Samorządowego w Myślenicach

Środki ochrony osobistej trafiły do placówek z powiatu Myślenickiego

Starosta Józef Tomal wraz z wicestarostą Rafałem Kudasem gościli 24 czerwca w Żłobku Samorządowym na osiedlu Tysiąclecia w  Myślenicach, gdzie przekazali środki ochrony osobistej dla personelu i dzieci objętych opieką w żłobku.

grafika

Wypłaciliśmy już ponad 38 milionów! Starosta Józef Tomal przypomina, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach można składać wnioski w ramach tarczy. Aby przyspieszyć ich rozpatrywanie wzmocniliśmy kadrowo tę jednostkę i pracowaliśmy także w soboty, tak aby przedsiębiorcy mogli jak najszybciej otrzymać wsparcie. Dotychczas rozpatrzyliśmy ogółem 94 % wszystkich złożonych wniosków! – dodał starosta.

komunikat
Starostwo Powiatowe w Myślenicach informuje, iż z powodu epidemii koronawirusa, w trosce o bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, uczestników i osób zaangażowanych w organizację tegorocznego powiatowego święta plonów, zostały odwołane XXII Dożynki Powiatu Myślenickiego, które miały się odbyć w Wiśniowej 30 sierpnia 2020 r.
posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

Sytuacja powodziowa w powiecie myślenickim oraz bezpieczeństwo w czasie wakacji 2020 w naszym regionie - to tematy, które omawiano 22 czerwca w starostwie myślenickim na wspólnym posiedzeniu Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.

W posiedzeniu, któremu przewodniczył starosta Józef Tomal, uczestniczyli wicestarosta Rafał Kudas, radny powiatowy Maciej Ostrowski - członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku, przedstawiciele służb i inspekcji z Komendy Powiatowej PSP w Myślenicach, Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Myślenicach, Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa w Myślenicach, wydziałów Starostwa Powiatowego.

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr 0:3  
z dnia 21.06.2020 r.  -  Aktualizacja

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3

Obszar

Obszar: zlewnie górnego i środkowego Dunajca, Białej, górnej Wisłoki, górnego i środkowego Sanu, Wisłoka oraz zlewnia Dniestru w granicach państwa (małopolskie, podkarpackie)

Ważność (cz. urz.)

Ważność od godz. 09:00 dnia 22.06.2020 do godz. 09:00 dnia 23.06.2020

Przebieg

W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu obserwowane będą wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Spodziewane są także przekroczenia stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

75 %

Uwagi

W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk

Przemysław Plewa

Godzina i data wydania

22.06.2020 - godz. 08:29

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3, Obszar zlewnie górnego i środkowego Dunajca, Białej, górnej Wisłoki, górnego i środkowego Sanu, Wisłoka oraz zlewnia Dniestru w granicach państwa (małopolskie, podkarpackie)Ważność: od godz. 09:00 dnia 22.06.2020 do godz. 09:00 dnia 23.06.2020

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.