Wydarzenia

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Myślenicach  informuje, iż PFRON uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Program – w ramach Modułu III - przewiduje pomoc finansową refundowaną ze środków PFRON.

  • Modułu III – pomoc udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia sytuacji kryzysowych spowodowanych chorobami zakaźnymi utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej – w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych,

MIKROPRZEDSIEBIORCO! SIĘGNIJ PO ŚRODKI

WEŹ POŻYCZKĘ, która, jeśli utrzymasz przez kolejne 3 miesiące zatrudnienie, może zostać na Twój wniosek umorzona

W ramach tarczy antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowej pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej do wysokości 5000 zł, która może podlegać umorzeniu.

Starostwo Powiatowe w Myślenicach informuje, iż od dnia 15 kwietnia 2020 r. uruchamia możliwość bezpośredniego

potwierdzania profilu zaufanego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13

W celu uzyskania profilu zaufanego należy:

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2020 r. (Wielki Piątek) Starostwo Powiatowe w Myślenicach czynne będzie w godzinach od 730 do 1000.

 

/-/ Józef Tomal

Starosta Myślenicki

Życzenia Świąteczne

Drodzy mieszkańcy naszego powiatu, z okazji nadchodzących Świąt Zmartwychwstania Pańskiego przyjmijcie nasze najserdeczniejsze życzenia. Wielkanoc jest symbolem zwycięstwa dobra nad złem i świadectwem nowego początku. Dzięki takim symbolom wiemy, że złe dni zawsze przemijają i ustępują miejsca tym dobrym! Wszystkim mieszkańcom powiatu życzymy przede wszystkim zdrowia i pogody ducha. Niech te święta staną się okazją do odpoczynku, do refleksji i pojednania z bliźnimi, czasem wybaczenia, dobroci i wzajemnej życzliwości.

Starosta Józef Tomal, Wicestarosta Rafał Kudas, Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Żaba, Wiceprzewodniczący Rady: Maciej Ostrowski, Tadeusz Bochnia oraz Członkowie Zarządu: Bolesław Pajka, Andrzej Pułka, Krzysztof Trojan

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił 10. jubileuszową edycję konkursu o Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski.

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż załatwianie spraw urzędowych w obecnej sytuacji możliwe jest za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub elektronicznie pod warunkiem posiadania profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Profil Zaufany jest to narzędzie bezpłatne, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.

Aktualnie, z uwagi na to, iż większość urzędów jest niedostępnych dla mieszkańców ze względów bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, uzyskanie profilu zaufanego możliwe jest dla osób posiadających konta bankowe.

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) informuję, iż od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. zostały wydłużone do 180 dni terminy określone w art. 71 ust. 7 i art. 78 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przedstawił Procedurę dostarczania produktów leczniczych z aptek ogólnodostępnych dla osób będących w kwarantannie domowej na terenie małopolski. Osoby zainteresowane prosimy aby zapoznały się z wytycznymi zawartymi w dokumencie.

Procedura dostarczania produktów leczniczych dla osób będących w kwarantannie domowej