Wydarzenia

Zdjęcie urna
Od jutra można składać korespondencję kierowaną do Starostwa Powiatowego w Myślenicach również

➡ do skrzynki podawczej ❗

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, informujemy, że od dnia 21 kwietnia br. umożliwiamy naszym klientom pozostawienie korespondencji w skrzynce podawczej, ustawionej przy ulicy Mikołaja Reja 13 w Myślenicach z tyłu budynku Starostwa Powiatowego - wejście od strony parkingu.

Dyrekcja Szpitala w Myślenicach wydłużyła decyzję w sprawie zawieszenia planowych przyjęć pacjentów do 3 maja 2020 r. w związku z realizacją zadań związanych ze zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2. Więcej informacji w Zarządzeniu Dyrektora SPZOZ.

Podajemy kolejną informację o innych możliwych formach wsparcia w ramach tarczy antykryzysowej! Ze wsparcia mogą skorzystać organizacje pozarządowe i oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, np. kościelne osoby prawne, kluby sportowe.

UWAGA ZMIANY! Nisko oprocentowane pożyczki dostępne dla wszystkich mikroprzedsiębiorców!

 

W związku z wejściem w życie Tarczy Antykryzysowej 2.0 rozszerzono krąg mikroprzedsiębiorców uprawnionych do uzyskania nisko oprocentowanej pożyczki w wysokości do 5 tys. zł. O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników. Dzięki niej pokryć mogą bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej np. podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu.

Wsparcie lokalnych przedsiębiorców, borykających się z trudami działalności gospodarczej podczas pandemii COVID-19, było tematem wideokonferencji przeprowadzonej 17 kwietnia w starostwie myślenickim. Rolę gospodarzy i zarazem moderatorów wideokonferencji pełnili starosta myślenicki Józef Tomal i wicestarosta myślenicki Rafał Kudas. Uczestnikami wideokonferencji byli: dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach Izabela Młynarczyk, prezesi izb gospodarczych i organizacji przedsiębiorców, kupców oraz przedstawiciel cechu rzemieślników z terenu powiatu myślenickiego: Wiktor Kielan i Tadeusz Sawicki z Izby Gospodarczej Ziemi Myślenickiej, Robert Kawecki z Izby Gospodarczej Dorzecza Raby, Stanisław Biernat z Izby Gospodarczej w Sułkowicach, Jerzy Rachwał z Myślenickiej Izby Pracodawców, Lucyna Gowin z Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej Oddział Terenowy w Myślenicach. Myślenicki Cech Rzemiosł Różnych reprezentowała Bronisława Zlezarczyk.

grafika
Dziś podajemy kolejną informację o innych możliwych formach wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej! Śledźcie nasz profil!

 

W ramach tarczy antykryzysowej Powiatowy Urząd Pracy w Myślenicach prowadzi nabór wniosków na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców (szczegółowe informacje na temat wsparcia oraz wymagane druki dostępne na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach: www.myslenice.praca.gov.pl).

POWIAT MYŚLENICKI ZAPEWNI MIESZKAŃCOM 35 TYSIĘCY BEZPŁATNYCH WIELORAZOWYCH  MASECZEK OCHRONNYCH! 

Chroń siebie i swoją rodzinę! Dzięki współpracy Powiatu Myślenickiego z wolontariuszami i ludźmi dobrej woli już niebawem zostanie uszytych NAWET 35 tysięcy wielorazowych maseczek ochronnych, które zostaną rozdane mieszkańcom powiatu! 

PRZEDSIĘBIORCO!  SIĘGNIJ PO ŚRODKI

JEŚLI PROWADZISZ FIRMĘ I NIE ZATRUDNIASZ PRACOWNIKÓW TA POMOC JEST DLA CIEBIE!

Dziś podajemy kolejną informację o innych możliwych formach wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej! Śledźcie nasz profil!

Noszenie maseczki nie tylko rekomendowane, ale i OBOWIĄZKOWE!

Od jutra wchodzi w życie obowiązek noszenia maseczek. Zanim oficjalnie wprowadzono nakaz zasłaniania ust i nosa, my już wcześniej rekomendowaliśmy noszenie maseczek ochronnych! Przypominamy Państwu podstawowe informacje, z jakich tkanin należy wykonać maseczki i jak z nimi postępować po użyciu, aby stały się wielokrotnego użytku!