Wydarzenia

ŚWIĘTO STRAŻY!

Drogie Druhny i Drodzy Druhowie!

Z okazji Dnia Strażaka, w imieniu Rady i Zarządu Powiatu Myślenickiego, składamy Wam serdeczne gratulacje i życzenia wraz z podziękowaniami za ofiarność i trud ponoszony w pełnieniu strażackiej służby oraz za wszelką działalność na rzecz społeczności lokalnej.

informacja

Od 4 maja br. uruchamiamy bezpośrednią obsługę w Wydziale Komunikacji TYLKO W ZAKRESIE WIZYT UMÓWIONYCH PRZEZ INTERNETOWY SYSTEM!

Jeśli masz SPRAWĘ W TOKU, tzn. jeśli wysłałeś pocztą lub wrzuciłeś dokumenty do skrzynki podawczej, to CZEKAJ na kontakt z Wydziału Komunikacji: pracownik zadzwoni do Ciebie i umówi Cię na konkretny termin odbioru dokumentów.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją  Przewodniczącego Komisji w dniu 07 maja 2020 r. /czwartek/ o godz. 14.00  w  trybie online odbędzie się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

Dyrekcja Szpitala w Myślenicach wydłużyła decyzję w sprawie zawieszenia planowych przyjęć pacjentów do 10 maja 2020 r. w związku z realizacją zadań związanych ze zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2. Więcej informacji w Zarządzeniu Dyrektora SPZOZ.

Złącznik

przekazanie maseczek KPP w Myślenicach

W ramach akcji MASECZKI DLA MIESZKAŃCÓW ! przekazaliśmy 2000 szt. maseczek naczelnikowi Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Myslenicach nadkom. Jackowi Madejskiemu, aby rozdawać je mieszkańcom.

obrady XXII sesji Rady Powiatu w trybie online

28 kwietnia br. odbyła się - pierwszy raz w formie online z uwagi na stan epidemii – XXII sesja Rady Powiatu Myślenickiego pod przewodnictwem Tadeusza Żaby.

Do tej pory żaden z samorządów powiatu myślenickiego nie przeprowadził sesji w dobie pandemii. Przebieg sesji był transmitowany za pośrednictwem internetu i jak dotychczas ją można było obejrzeć na https://myslenicki.sesja.pl/ Każdy radny biorący udział w posiedzeniu miał możliwość zabierania głosu i wyrażania swoich opinii, co do przedstawianych uchwał.

baner modernizacja

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o dwóch trwających do 29 maja 2020 r. naborach bardzo ważnych dla rolników i rozwoju ich gospodarstw.

1. Nawet do 500 tys. zł na modernizację gospodarstw rolnych – obszar D

 Do 29 maja 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych". Wsparcie można otrzymać na zakup maszyn i budynki inwentarskie w ramach inwestycji związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - obszar D.

 

Niebawem rozpoczną się prace drogowe w Krzyszkowicach i w Sieprawiu

Powiat Myślenicki otrzymał  prawie 1,8 mln złotych  z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację powiatowej inwestycji drogowej:  na przebudowę dwóch odcinków dróg i skrzyżowań w miejscowościach: Krzyszkowice i Siepraw. Z budżetu Powiatu dołożymy na ten cel kolejne środki finansowe, a koszt całego zadania wyniesie ponad 3 500 000 zł.

Informujemy, że decyzją Prezesa ARiMR, w myśl art. 67a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2020 r. poz. 217 i 300), wprowadzonego art. 52 ustawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 wydłużeniu uległy terminy, do których mogą być składane następujące wnioski: