Wydarzenia

PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJĘ,  ŻE  W  DNIU  18 CZERWIEC  2020  ROKU  (CZWARTEK)  O GODZ. 13.00 ODBĘDZIE SIĘ XXIV SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO  W FORMIE ON-LINE.

Starostwo Powiatowe w Myślenicach informuje, że od poniedziałku, 15 czerwca 2020 r.,  
na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 878 ze zm.), wznawia się bezpośrednią obsługę beneficjentów nieodpłatnych porad prawnych, punktach zlokalizowanych w budynku Starostwa Powiatowego przy ulicy Kazimierza Wielkiego 5, Urzędzie Gminy i Miasta Dobczyce, Urzędzie Gminy Lubień oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punktach zlokalizowanych w Urzędzie Gminy Siepraw i Sułkowicach w budynku „Starej Szkoły” Rynek 6.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją  Przewodniczących Komisji w dniu :

  • 17 czerwca 2020 roku /środa/ o godz. 13.00 odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Dobiegł końca ostatni etap prac w myślenickim szpitalu w ramach projektu: pn.: „Przebudowa, rozbudowa i modernizacja pomieszczeń SP ZOZ w Myślenicach dla potrzeb Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centralnej Sterylizatorni, Diagnostyki Obrazowej wraz z wyposażeniem i zakupem aparatury medycznej" .

Podpisaliśmy umowę z wykonawcą na realizacje inwestycji w Krzyszkowicach i Sieprawiu.

Powiat Myślenicki otrzymał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację powiatowej inwestycji drogowej:  na przebudowę dwóch odcinków dróg i skrzyżowań w miejscowościach: Krzyszkowice i Siepraw. Wartość inwestycji to około 2 mln 375 tys. zł.

z arch. KP PSP w Myślenicach_ przekazanie opryskiwaczy

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Myślenicach odbyło się przekazanie sprzętu dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu myślenickiego zakupionego w ramach Projektu Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Medyczny (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020).

Priorytetem dla nas są bezpieczne i zmodernizowane drogi, dlatego cieszę się, że dziś odbieramy kolejną inwestycję Powiatu, służącą naszym mieszańcom i wszystkim użytkownikom tej drogi - podkreślił podczas odbioru starosta myślenicki Józef Tomal.

Rada Powiatu Myślenickiego w dniu 29 maja przyjęła Raport o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2019 oraz sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu. Na tej podstawie Radni udzielili wotum zaufania i absolutorium dla Zarządu Powiatu Myślenickiego.

Podczas XXIII  sesji Rady przeprowadzonej w formie on-line, radni rozpatrzyli Raport o stanie Powiatu Myślenickiego w roku 2019. Wcześniej Raport został przyjęty uchwałą przez Zarząd Powiatu Myślenickiego na posiedzeniu w dniu 13 maja br. Przyjęty Raport podano do powszechnej wiadomości mieszkańcom poprzez Biuletyn Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Myślenicach. Radni, jak również mieszkańcy naszego powiatu, mogli się z nim zapoznać na stronie internetowej starostwa myślenickiego.

Szkoły Powiatu przygotowane do matury 2020

Egzamin dojrzałości w czasie epidemii koronawirusa

Uczniowie kończący edukację w szkołach ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki stoją przed ważnym egzaminem w swoim życiu - maturą.  W dobie epidemii koronawirusa abiturienci zetkną się z nową rzeczywistością i końcem roku szkolnego jakiego jeszcze nie było. Matura 2020 będzie z pewnością wyjątkowa i będzie wyglądać zupełnie inaczej, niż dotychczas.