Wydarzenia

Zapraszamy na bezpłatne badanie płuc w ramach programu „Profilaktyka raka płuc w powiecie myślenickim”

Rak płuc jest najczęściej diagnozowanym nowotworem złośliwym i jednym z najgroźniejszych w skutkach, gdyż późno wykryty powoduje wysoką śmiertelność. Głównym czynnikiem ryzyka zachorowania na raka płuca stanowiącym 80% - 90% wszystkich przyczyn, jest palenie papierosów, zarówno czynne jak i bierne. Poważnym zagrożeniem jest także wdychanie szkodliwych substancji zawartych w powietrzu (pyłów, zanieczyszczeń przemysłowych czy dymu z pieców opalanych złej jakości węglem).

Konkurs dla młodzieży na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji - nowy termin nadsyłania prac

Ministerstwo Sprawiedliwości - aby uświetnić obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji - zorganizowało, skierowany do dzieci i młodzieży, konkurs na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji.

Termin nadsyłania prac w konkursie na plakat promujący Międzynarodowy Dzień Mediacji został przedłużony do 6 września 2020 r.

Konkurs ”Koło ARIMR w sercu wsi”

Małopolski Oddział Regionalny Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa organizuje konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich z Małopolski i zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze prowadzonym przez ARiMR.

Starostwo Powiatowe w Myślenicach informuje, że w tut. Urzędzie została uruchomiona Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca (ESP PiK). Przy pomocy tej skrzynki, za pośrednictwem strony internetowej www.esp.pwpw.pl możliwe jest składanie drogą elektroniczną wniosków z zakresu rejestracji pojazdów lub uprawnień do kierowania pojazdami. Do wniosków należy dołączyć dokumenty wymagane dla załatwienia danej sprawy w formie skanów. Prosimy o zeskanowanie wszystkich wypełnionych stron dokumentów.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu :

Od 15 czerwca do 16 października młode organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z Małopolski realizują projekty wpierające rozwój organizacji lub aktywizację lokalnych społeczności. Działania te są możliwe dzięki wsparciu programu grantowego FIO Małopolska Lokalnie. Dofinansowanie w ramach tegorocznej edycji programu otrzymało 79 projektów z całej Małopolski. Łączna kwota dotacji to blisko 380 000 zł. Konkurs prowadzony był równolegle w dwóch subregionach, koordynowanych przez dwie organizacje.

 

  • Niskooprocentowana pożyczka ze środków Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych, z możliwością umorzenia

Organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenia) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego takie jak np. kościelne osoby prawne (m.in. parafie), kluby sportowe, ochotnicza straż pożarna, koła gospodyń wiejskich itp. mogą ubiegać się o przyznanie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach w ramach bieżącego utrzymania dróg powiatowych na terenie powiatu myślenickiego w ostatnim czasie wykonał następujące roboty:

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów umożliwiliśmy transakcje bezgotówkowe za usług realizowane przez Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru w Starostwie Powiatowym w Myślenicach, przy ul. Słowackiego 36 .