INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr 0:3  
z dnia 21.06.2020 r.  -  Aktualizacja

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3

Obszar

Obszar: zlewnie górnego i środkowego Dunajca, Białej, górnej Wisłoki, górnego i środkowego Sanu, Wisłoka oraz zlewnia Dniestru w granicach państwa (małopolskie, podkarpackie)

Ważność (cz. urz.)

Ważność od godz. 09:00 dnia 22.06.2020 do godz. 09:00 dnia 23.06.2020

Przebieg

W obszarach występowania prognozowanych silnych opadów deszczu obserwowane będą wzrosty poziomu wody, lokalnie gwałtowne, z przekroczeniem stanów ostrzegawczych w kolejnych profilach wodowskazowych. Spodziewane są także przekroczenia stanów alarmowych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

75 %

Uwagi

W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Ostrzeżenie może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk

Przemysław Plewa

Godzina i data wydania

22.06.2020 - godz. 08:29

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: wezbranie z przekroczeniem stanów alarmowych/3, Obszar zlewnie górnego i środkowego Dunajca, Białej, górnej Wisłoki, górnego i środkowego Sanu, Wisłoka oraz zlewnia Dniestru w granicach państwa (małopolskie, podkarpackie)Ważność: od godz. 09:00 dnia 22.06.2020 do godz. 09:00 dnia 23.06.2020

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.