INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:34
z dnia 22.06.2020 r

Nazwa biura

BPH IMGW-PIB O/Kraków ZHO Kraków

Zjawisko/stopień zagrożenia

wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/2

Obszar

Obszar: Rzeka Wisła (małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie)

Ważność (cz. urz.)

Ważność : od godz. 12:00 dnia 22.06.2020 do godz. 15:00 dnia 23.06.2020

Przebieg

Wisłą przemieszcza się wezbranie wywołane spływem wód opadowych oraz zwiększonymi odpływami ze zbiorników retencyjnych. Obserwowane są wzrosty poziomu wody w strefie stanów wysokich i prognozowane są przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska (%)

95 %

Uwagi

W przypadku istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska Informacja może ulec zmianie.

Dyżurny synoptyk

Przemysław Plewa

Godzina i data wydania

22.06.2020 - godz. 11:06

SMS

IMGW-PIB OSTRZEGA: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych/4, Obszar Rzeka Wisła (małopolskie, świętokrzyskie, podkarpackie, lubelskie) Ważność od godz. od godz. 12:00 dnia 22.06.2020 do godz 15:00 dnia 23.06.2020

Opracowanie niniejsze i jego format, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
Wszelkie dalsze udostępnianie, rozpowszechnianie (przedruk, kopiowanie, wiadomość sms) jest dozwolone wyłącznie
w formie dosłownej z bezwzględnym wskazaniem źródła informacji tj. IMGW-PIB.