Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją  Przewodniczących Komisji w dniu :

 • 17 czerwca 2020 roku /środa/ o godz. 13.00 odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13 (sala obrad) posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej.

Porządek posiedzenia:

 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołu.
 • Przedstawienie przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach informacji nt. aktualnej sytuacji szpitala.
 • Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
 • Sprawy bieżące
 • 18 czerwiec 2020 r. /czwartek/ o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu w formie on-line.

Porządek posiedzenia:

 • Przyjęcie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołu.
 • Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 • Sprawy bieżące.

                                                                                                  Biuro Rady  i  Zarządu  Powiatu

                                                                                                                                 /.../ Danuta Dziadkowiec