Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczących Komisji w dniu :
  • 27 maja 2020 roku /środa/ o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w trybie on-line.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołów.
  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  4. Sprawy bieżące
  • 29 maja 2020 r. /piątek/ o godz. 10.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu w trybie on-line.

Porządek posiedzenia:

  1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołów.
  3. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  4. Sprawy bieżące

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

/.../ Danuta Dziadkowiec