Obecnie Powiat Myślenicki finalizuje wykonanie trzech dużych inwestycji drogowych rozpoczętych w roku 2019 i dofinansowanych z Funduszu Dróg Samorządowych (FDS):

  • modernizacja drogi w Krzywaczce - skrzyżowanie przebudowane na rondo

W Krzywaczce na odcinku o długości ok. 370 m wykonano chodniki z kostki brukowej. Skrzyżowanie dróg powiatowych otrzymało nowy kształt - ronda trzywylotowego, a na jezdni położono nową nawierzchnię bitumiczną. Koszt inwestycji to ok. 986 tys. zł, dofinansowanie z FDS ok. 586 tys. zł, środki Powiatu: ponad 400 tys. zł, w tym: 160 tys. zł dołożyła Gmina Sułkowice.

 

  • remont ulicy Jagiellońskiej w Dobczycach

Modernizację przeprowadzono na ok. 750-cio metrowym odcinku ulicy. Roboty objęły remont nawierzchni bitumicznej jezdni, chodnika dla pieszych oraz  istniejącego odwodnienia. Zadanie dofinansowano z FDS w kwocie ok. 605 tys. zł, pozostała kwota to środki pochodzące  z budżetu Powiatu Myślenickiego. Koszt prac drogowych wynosi ok. 1 007 tys. zł.

  • przebudowa drogi powiatowej w Sieprawiu

W Sieprawiu trwa końcowy etap przebudowy drogi powiatowej Siepraw - Łyczanka - Świątniki Górne. Inwestycję podzielono na dwa zadania obejmujące wykonanie nawierzchni i chodników. Przebudowano odcinek drogi o długości 985 metrów. Wymieniono nakładki jezdni oraz poszerzono jezdnię, zbudowano peron przystankowy. Pobocza przebudowano na chodnik oraz wykonano zjazdy wraz z odwodnieniem. Dofinansowanie prac remontowych z FDS wyniosło ok. 804 tys. zł, a wartość inwestycji to ok. 1 mln 340 tys. zł.

 

Niebawem rozpoczną się prace drogowe w Krzyszkowicach i w Sieprawiu.  Powiat Myślenicki otrzymał niemal 1,8 mln złotych z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację powiatowej inwestycji drogowej obejmującej przebudowę dwóch odcinków dróg i skrzyżowań w miejscowościach: Krzyszkowice i Siepraw. Z budżetu Powiatu będą przekazane kolejne środki finansowe na powstanie inwestycji. Koszt całego zadania wyniesie ponad 3 500 000 zł.  

 

Ruszyła budowa chodnika na ulicy Sportowej w Sułkowicach. Efektem inwestycji Powiatu Myślenickiego realizowanej z partycypacją finansową Gminy Sułkowice w ramach Inicjatyw Samorządowych będzie ok. 0,5 km nowego chodnika. Koszt budowy chodnika wynosi  ok. 282 tys. zł, w tym 160 tys. zł wkład Gminy Sułkowice.

Rozpoczął się remont mostu w Rudniku w ciągu drogi powiatowej - ul. Dolna. Roboty obejmują  prace porządkowe na obiekcie i zlokalizowanej obok kładce, zabezpieczenie antykorozyjne elementów stalowych, montaż bariery przy dojeździe do mostu.

 

Na terenie Myślenic rozpoczęto prace związane z odtworzeniem oznakowania poziomego (malowaniem pasów) na drogach powiatowych.

Galeria: Powiat kończy i rozpoczyna inwestycje na drogach