Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu w dniu 21 maja 2020 r. /czwartek/ o godz. 13.00 w trybie online odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

  • Przyjęcie porządku posiedzenia.
  • Przyjęcie protokołów.
  • Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu.
  • Sprawy bieżące.

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

/.../ Danuta Dziadkowiec