harmonogram

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło nowy harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021, w tym terminy postępowania rekrutacyjnego, składania dokumentów do klas I szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych. Harmonogram ten został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzanych egzaminów ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne.Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki będzie odbywać się za pośrednictwem elektronicznego systemu wspomagania rekrutacji "Vedukacja- nabór szkoły podstawowe". System będzie dostępny na stronie internetowej:

https://malopolska.edu.com.pl