Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 21 maja 2020 r. /czwartek/ ogodz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury, Turystyki i Sportu w formie online.

Porządek posiedzenia:

  • Przyjęcie porządku posiedzenia.
  • Informacja na temat działalności szkół ponadpodstawowych podczas pandemii.
  • Informacja na temat przygotowania szkół średnich do przeprowadzenia egzaminu maturalnego i egzaminu zawodowego w dobie koronawirusa.
  • Sprawy bieżące

 Biuro Rady i Zarządu Powia

/-/ Barbara Stanach