Starostwo Powiatowe w Myślenicach informuje, że od dnia 15 maja 2020 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wznawia pracę. Nadal kontakt z pracownikami będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Jednocześnie przypominamy że zgodnie z Ustawą z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568) wydłużają ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności:

  • jeżeli ważność orzeczenia upłynęła w terminie do 90 dni (tj. od dnia 9 grudnia 2019r.) przed wejściem w życie ustawy (tj. do dnia 8 marca 2020r.) i został złożony kolejny wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
  • jeżeli ważność orzeczenia upływa od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od dnia 8 marca 2020r.) to zachowują ważność wcześniejsze orzeczenia do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Karty parkingowe zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub do czasu wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.