grafika urzad pracy

Starosta Myślenicki Józef Tomal: Wypłaciliśmy już ponad 3,5 miliona złotych!

Przedsiębiorcy! Możecie otrzymać wsparcie!

👉 Przypominamy, że w Powiatowym Urzędzie Pracy w Myślenicach trwa ciągły nabór wniosków o udzielenie pożyczki – z możliwością UMORZENIA - na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy!

➡ Do dziś zarejestrowano 2 684 wnioski. Rozpatrzono 815 wniosków, wypłacono pożyczki na kwotę 3 356 000 zł !

👉 Uwaga ! Nabór wniosków który, trwał do 4 maja został wznowiony na kolejne 14 dni:

➡ Oznacza to, że do 18 maja ! można składać wnioski:

  • o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Dotychczas zarejestrowano 236 wniosków na dofinansowanie 1 636 pracowników. Rozpatrzono 34 wnioski. Wypłacono 79 133,39 zł.

  • o dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobom fizyczną niezatrudniającego pracowników.

Zarejestrowano 263 wnioski, rozpatrzono 45. Wypłacono 73 320 zł.

  • o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne składanych przez organizacje pozarządowe.

Do tej pory żadna organizacja nie złożyła wniosku.

👉 Wnioski wpływające elektronicznie do Urzędu są wprowadzane na bieżąco. Wnioski wkładane do skrzynki podawczej są wprowadzane po 48 godzinnej kwarantannie.

Odwiedź stronę: https://myslenice.praca.gov.pl/

ZŁÓŻ WNIOSEK!