Od 5 maja br. uruchamiamy  - w ograniczonym zakresie  - bezpośrednią obsługę w naszych Wydziałach z siedzibą  przy ul. Słowackiego 36  w Myślenicach:          

Architektury, Budownictwa i Remontów

Geodezji, Kartografii i Katastru

Gospodarki Mieniem Powiatu, Skarbu Państwa i Ochrony Środowiska.

 

👉  Jeśli masz SPRAWĘ  W TOKU, tzn. jeśli wysłałeś pocztą lub wrzuciłeś dokumenty do skrzynki podawczej, to odbiór dokumentów jest możliwy po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty (w zależności od możliwości załatwienia danej sprawy pisma zostaną dostarczone drogą pocztową  lub  pracownik merytoryczny prowadzący sprawę skontaktuje się telefonicznie).

Bezpośrednia obsługa, uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa stron, będzie możliwa w PUNKCIE OBSŁUGI zlokalizowanym na parterze budynku przy ulicy Słowackiego 36 ( na dole w holu) wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty (data i godzina) z osobą prowadzącą sprawę.

Tu znajdziesz numery telefonów: https://bip.malopolska.pl/spmyslenice,m,67838,wydzialy.html

👉 Jeśli chcesz załatwić NOWĄ SPRAWĘ możesz to zrobić na trzy sposoby:

➡ wysłać dokumenty poprzez ePUAP;

➡ wysłać dokumenty pocztą tradycyjną;

➡ wrzucić dokumenty do skrzynki podawczej ustawionej w budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Słowackiego 36 ( na dole w holu) w godzinach pracy urzędu.

Korespondencja powinna być zapakowana (koperta lub pudełko)
Na dokumentach, które składasz wpisz:
• Dane osobowe
• Adres zamieszkania
• Telefon kontaktowy lub adres e-mail

WAŻNE! Do skrzynki można składać wyłącznie kompletnie wypełnione i podpisane dokumenty.

Dokumenty złożone do skrzynki będą poddane 48 godzinnej kwarantannie.

W sprawach, w których wymagana jest opłata skarbowa lub administracyjna należy wraz ze składaną dokumentacją przedłożyć odpowiedni dowód wpłaty.

Tu znajdziesz numery rachunków bankowych:

https://www.myslenicki.pl/wcag/index.php/kontakt