informacja

Od 4 maja br. uruchamiamy bezpośrednią obsługę w Wydziale Komunikacji TYLKO W ZAKRESIE WIZYT UMÓWIONYCH PRZEZ INTERNETOWY SYSTEM!

Jeśli masz SPRAWĘ W TOKU, tzn. jeśli wysłałeś pocztą lub wrzuciłeś dokumenty do skrzynki podawczej, to CZEKAJ na kontakt z Wydziału Komunikacji: pracownik zadzwoni do Ciebie i umówi Cię na konkretny termin odbioru dokumentów.

Jeśli chcesz załatwić NOWĄ SPRAWĘ możesz to zrobić na trzy sposoby:

internetowy system umawiania wizyt! http://komunikacja.myslenicki.pl/WAN/

➡ wysłać dokumenty pocztą tradycyjną;

➡ wrzucić dokumenty do skrzynki podawczej ustawionej także przy ulicy Drogowców 2 w Myślenicach przy budynku Starostwa Powiatowego (zlokalizowanej dokładnie przy wejściu do Wydziału Komunikacji - przy parkingu).

  • Korespondencja powinna być zapakowana (koperta lub pudełko)
    Na dokumentach, które składasz wpisz:
    Dane osobowe
    • Adres zamieszkania
    • Telefon kontaktowy lub adres e-mail

WAŻNE! Do skrzynki można składać wyłącznie kompletnie wypełnione i podpisane wnioski:

👉 O rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy (do wniosku dołączyć kompletną dokumentację w oryginale: dowód rejestracyjny I i II część, dowód własności, tablice rejestracyjne, potwierdzenie zapłaty akcyzy, badanie techniczne oraz potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 256,00 złotych na konto Starostwa);

👉 O rejestrację nowego pojazdu (do wniosku dołączyć kompletną dokumentację otrzymaną od dealera w oryginale tj. kartę pojazdu, dowód własności , świadectwo zgodności CE, oświadczenie oraz potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 180,50 złotych na konto Starostwa);

👉 O wymianę prawa jazdy ( do wniosku dołączyć orzeczenie lekarskie, psychologiczne, kurs kwalifikacyjny jeśli wymagane, aktualne zdjęcie jak do dowodu oraz potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 100,50 złotych na konto Starostwa);

👉 O wydanie profilu PKK (do wniosku dołączyć orzeczenie lekarskie, (psychologiczne jeśli wymagane), aktualne zdjęcie, jak do dowodu osobistego, pisemna zgoda rodziców – jeśli osoba nie posiada ukończonych 18 lat, seria nr, data wydania, data ważności, organ wydający dowód tożsamości) .

Nr konta: 07 1600 1462 0008 4781 6213 8039

Wpłaty z tytułu opłaty komunikacyjnej (wydanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków), opłaty za wydane prawa jazdy, licencje i koncesje.

Pozostałe numery kont, w tym za opłatę skarbową, są dostępne na stronie: https://www.myslenicki.pl/wcag/index.php/kontakt