Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją  Przewodniczącego Komisji w dniu 07 maja 2020 r. /czwartek/ o godz. 14.00  w  trybie online odbędzie się posiedzenie Komisji  Rewizyjnej.

Porządek posiedzenia:

 

  • Przyjęcie porządku posiedzenia.
  • Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Myślenickiego za rok 2019 oraz z informacją o stanie mienia Powiatu.
  • Sprawy bieżące.

                                                                                                  Biuro Rady  i  Zarządu  Powiatu

                                                                                                                                 /.../ Danuta Dziadkowiec