Dyrekcja Szpitala w Myślenicach wydłużyła decyzję w sprawie zawieszenia planowych przyjęć pacjentów do 10 maja 2020 r. w związku z realizacją zadań związanych ze zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2. Więcej informacji w Zarządzeniu Dyrektora SPZOZ.

Złącznik