baner modernizacja

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje o dwóch trwających do 29 maja 2020 r. naborach bardzo ważnych dla rolników i rozwoju ich gospodarstw.

1. Nawet do 500 tys. zł na modernizację gospodarstw rolnych – obszar D

 Do 29 maja 2020 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmuje wnioski o przyznanie pomocy na operacje typu "Modernizacja gospodarstw rolnych". Wsparcie można otrzymać na zakup maszyn i budynki inwentarskie w ramach inwestycji związanych z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu - obszar D.

 

2. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Do 29 maja 2020 r. ARiMR przyjmować będzie wnioski o wsparcie finansowe na restrukturyzację małych gospodarstw. O pomoc może ubiegać się rolnik posiadający gospodarstwo obejmujące co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość służącą do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Wielkość ekonomiczna takiego gospodarstwa musi być mniejsza niż 13 tys. euro.

Uwaga! : Komunikaty zawierają także informacje o rozwiązaniach przyjętych przez ARiMR, a związanych z naborami prowadzonymi w stanie epidemii.

 do pobrania:

1. Komunikat: Modernizacja gospodarstw rolnych

2. Komunikat: Restrukturyzacja małych gospodarstw