Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją  Przewodniczących Komisji w dniu :

 • 27 kwietnia 2020 roku /poniedziałek/ o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej w trybie on-line.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Sprawy bieżące.

 

 

 • 28 kwietnia 2020 r. /wtorek/ o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu w trybie on-line.

Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
 3. Sprawy bieżące.

 

 • 28 kwietnia 2020 roku /wtorek/ o godz. 11.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa, Promocji i Rozwoju Powiatu w trybie on-line.

 Porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 2. Opiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu.
 3. Sprawy bieżące.

Biuro Rady  i  Zarządu  Powiatu

/.../ Danuta Dziadkowiec