❗Uwaga❗ Od jutra uruchamiamy skrzynkę podawczą przy Wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myślenicach!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, informujemy, że od dnia 22 kwietnia br. umożliwiamy naszym klientom pozostawienie korespondencji w skrzynce  ustawionej także przy ulicy Drogowców 2 w Myślenicach przy budynku Starostwa Powiatowego zlokalizowanej dokładnie przy wejściu do Wydziału Komunikacji - przy parkingu. 

 

Korespondencja powinna być zapakowana (koperta lub pudełko)

Na dokumentach, które składasz wpisz:

  • Dane osobowe
  • Adres zamieszkania
  • Telefon kontaktowy lub adres e-mail

Pismo złożone do skrzynki będzie poddane 48 godzinnej kwarantannie.

Do skrzynki można składać wyłącznie kompletnie wypełnione i podpisane wnioski :

  • O rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy (do wniosku dołączyć kompletną dokumentację w oryginale: dowód rejestracyjny I i II część, dowód własności, tablice rejestracyjne, potwierdzenie zapłaty akcyzy, badanie techniczne oraz potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 256 złotych na konto Starostwa)
  • O rejestrację nowego pojazdu (do wniosku dołączyć kompletną dokumentację otrzymaną od dealera w oryginale tj. kartę pojazdu, dowód własności , świadectwo zgodności CE, oświadczenie oraz potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 180,50 złotych na konto Starostwa)
  • O wymianę prawa jazdy ( do wniosku dołączyć orzeczenie lekarskie, psychologiczne, kurs kwalifikacyjny jeśli wymagane, aktualne zdjęcie jak do dowodu, oraz potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 100,50 złotych na konto Starostwa)
  • O wydanie profilu PKK (do wniosku dołączyć orzeczenie lekarskie, (psychologiczne jeśli wymagane), aktualne zdjęcie jak do dowodu osobistego, pisemna zgoda rodziców – jeśli osoba nie posiada ukończonych 18 lat, seria nr, data wydania, data ważności organ wydający dowód tożsamości )

Nr konta: 07 1600 1462 0008 4781 6213 8039

Wpłaty z tytułu opłaty komunikacyjnej (wydanie tablic rejestracyjnych, czasowych pozwoleń i innych druków), opłaty za wydane prawa jazdy, licencje i koncesje.