Zdjęcie urna
Od jutra można składać korespondencję kierowaną do Starostwa Powiatowego w Myślenicach również

➡ do skrzynki podawczej ❗

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców, informujemy, że od dnia 21 kwietnia br. umożliwiamy naszym klientom pozostawienie korespondencji w skrzynce podawczej, ustawionej przy ulicy Mikołaja Reja 13 w Myślenicach z tyłu budynku Starostwa Powiatowego - wejście od strony parkingu.

➡ Korespondencja powinna być zapakowana (koperta lub pudełko).
Na dokumentach, które składasz wpisz:
• Dane osobowe
• Adres zamieszkania
• Telefon kontaktowy lub adres e-mail

➡ Pismo złożone do skrzynki będzie poddane 48 godzinnej kwarantannie.

➡ Następnie zostanie zarejestrowane na dzienniku podawczym. Data rejestracji będzie datą wpływu pisma.

Informujemy, iż nie będziemy wysyłać zwrotnie potwierdzeń wpływu