UWAGA ZMIANY! Nisko oprocentowane pożyczki dostępne dla wszystkich mikroprzedsiębiorców!

 

W związku z wejściem w życie Tarczy Antykryzysowej 2.0 rozszerzono krąg mikroprzedsiębiorców uprawnionych do uzyskania nisko oprocentowanej pożyczki w wysokości do 5 tys. zł. O pożyczkę mogą ubiegać się także mikroprzedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają i nigdy nie zatrudniali pracowników. Dzięki niej pokryć mogą bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej np. podatków, składek czy kosztów wynajmu lokalu.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Wnioski powinny być wnoszone w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl lub w postaci papierowej do urzędu.

Szczegółowe informacje na temat zasad udzielania pożyczki oraz sposobu wnioskowania (w tym niezbędne wnioski i formularze) dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Myślenicach: www.myslenice.praca.gov.pl