Starostwo Powiatowe w Myślenicach informuje, iż od dnia 15 kwietnia 2020 r. uruchamia możliwość bezpośredniego

potwierdzania profilu zaufanego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Myślenicach przy ul. M. Reja 13

W celu uzyskania profilu zaufanego należy:

1. Założyć konto w systemie Profil Zaufany (https://pz.gov.pl) lub na platformie ePUAP (https://epuap.gov.pl), gdzie wraz
z założonym kontem zostanie złożony wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego ePUAP.

2. Po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym terminu pod numerem 12 274-97-43 w godzinach: poniedziałki – piątki 8:00 - 14:00  (z pracownikiem Starostwa), należy udać się z ważnym dowodem osobistym lub paszportem do punktu potwierdzającego w celu potwierdzenia swojej tożsamości, mieszczącego się w Myślenicach, ul. M. Reja 13  -  okno przy wjeździe na parking.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania systemu Profil Zaufany dostępne są na stronie https://pz.gov.pl.
Instrukcja użytkownika systemu Profil Zaufany znajduje się na ww. stronie w zakładce – Pomoc.

Podstawa prawna:

Szczegółowe zasady dotyczące potwierdzania, przedłużania, unieważniania i wykorzystania profilu zaufanego określa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego
(Dz.U. z 2018 r., poz. 1760) oraz Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz.U. z 2019 r., poz. 403).Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniemi zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374
z późn. zm.)