ZMIANY DOTYCZĄCE KWARANTANNY DOMOWEJ!

  • OSOBY POWRACAJĄCE Z ZAGRANICY PODLEGAJĄ KWARANTANNIE Z MOCY USTAWY.
  • W ZWIĄZKU Z CORAZ WIĘKSZĄ LICZBĄ ZAKAŻEŃ KORONAWIRUSEM JEST WIELE OSÓB, KTÓRE NIE BYŁY ZA GRANICĄ, A PODLEGAJĄ KWARANTANNIE NA MOCY DECYZJI STACJI SANEPID, CZĘSTO SĄ TO PRACOWNICY OCHRONY ZDROWIA, KTÓRZY ZAKAZILI SIĘ W TRAKCIE OPIEKI NAD PACJENTAMI.
  • DOTYCHCZASOWE DOŚWIADCZENIA POKAZAŁY, ŻE NIE WSZYSCY PRZESTRZEGAJĄ ZASAD OBOWIĄZUJACYCH W KWARANTANNIE DOMOWEJ, DLATEGO:

 OBECNIE WSZYSCY DOMOWNICY W MIEJSCU, GDZIE OSOBA ODBYWA KWARANTANNĘ, Z MOCY USTAWY, RÓWNIEŻ OBJĘCI SĄ KWARANTANNĄ. OZNACZA TO, ŻE NIE MOGĄ OPUSZCZAĆ DOMU PRZEZ CAŁY CZAS TRWANIA KWARANTANNY (14 dni).

 

Odnośnie szczegółowych zasad postępowania w kwarantannie domowej odsyłamy do naszej poprzedniej ulotki, link:

https://pl-pl.facebook.com/myslenicki/photos/pcb.1847413558727415/1847412545394183/?type=3&theater

 

Powyższe zalecenia opracowano na podstawie:

ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii Poz. 566

Opracowanie: dr Małgorzata Bajer – Kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach

Konsultacja: dr hab. med. Dorota Mrożek-Budzyn - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo gicznej w Myślenicach