Dyrekcja Szpitala w Myślenicach poinformowała o decyzji w sprawie wydłużenia zawieszenia planowych przyjęć pacjentów w związku z realizacją zadań związanych ze zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2. Okresowe zawieszenie przyjęć obowiązuje w dniach od 16 marca 2020 r. do 17 kwietnia 2020 r. Więcej informacji w Aneksie nr 1 do Zarządzenia Dyrektora SPZOZ.