KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAPRZESTANIA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW W STAROSTWIE POWIATOWYM W MYŚLENICACH

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz pracowników Starostwa w związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2, podjąłem decyzję o zaprzestaniu z dniem 17 marca 2020 r. bezpośredniej obsługi klientów w Starostwie do odwołania.

Oznacza to realizację zadań w szczególnym trybie. Kontakt z pracownikami Starostwa Powiatowego w Myślenicach będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej.

Kontakt osobisty będzie możliwy tylko w sytuacjach szczególnie uzasadnionych po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z kierownikami poszczególnych wydziałów.

Bardzo proszę o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie. Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Kontakt z poszczególnymi komórkami znajduje się na stronie internetowej urzędu oraz BIP.

Józef Tomal
/-/ Starosta Myślenicki