KOMUNIKAT W SPRAWIE URUCHOMIENIA - W OGRANICZONYM ZAKRESIE- BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW  W STAROSTWIE POWIATOWYM W MYŚLENICACH

Szanowni Państwo,

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, a jednocześnie uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa stron, zarówno  Państwa, jak i pracowników Starostwa, w związku z trwającym na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2 , podjąłem decyzję o URUCHOMIENIU – W OGRANICZONYM ZAKRESIE - z dniem 4  i  5 maja 2020 r. BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI KLIENTÓW w niektórych Wydziałach w Starostwie Powiatowym w Myślenicach.

Nadal kontakt z pracownikami Starostwa Powiatowego w Myślenicach będzie odbywał się z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej. Jednocześnie w Wydziałach: Komunikacji; Architektury, Budownictwa i Remontów; Geodezji, Kartografii i Katastru; Gospodarki Mieniem Powiatu, Skarbu Państwa i Ochrony Środowiska uruchomiono możliwość składania dokumentów do skrzynki podawczej zlokalizowanej w siedzibie tych wydziałów w Myślenicach (ul. Drogowców 2, ul. Słowackiego 36), jak również przy ulicy Reja 13 w Myślenicach. W ograniczonym zakresie uruchomiono bezpośrednią obsługę klientów po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem danego wydziału.

Więcej informacji i szczegółów znajdą Państwo tutaj:

- dot. Wydziału Komunikacji: https://www.myslenicki.pl/wcag/index.php/strona-glowna/aktualnosci/wydarzenia/943-wazny-komunikat-2 

- dot. Wydziałów: Architektury, Budownictwa i Remontów; Geodezji, Kartografii i Katastru; Gospodarki Mieniem Powiatu, Skarbu Państwa i Ochrony Środowiska:

https://www.myslenicki.pl/wcag/index.php/strona-glowna/aktualnosci/wydarzenia/945-wazny-komunikat-3                                                                                                                                                       

  Bardzo proszę o uszanowanie wprowadzonych zasad i ograniczenie do niezbędnego minimum osobistych wizyt w Urzędzie. Dziękuję za wyrozumiałość. O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej Starostwa Powiatowego w Myślenicach.

Kontakt z poszczególnymi komórkami znajduje się na stronie internetowej urzędu oraz BIP.

Józef Tomal
/-/ Starosta Myślenicki