Starosta Myślenicki informuje, iż  na dzień dzisiejszy tj. 16 marca 2020 r.(godz. 13.30) wśród osób przebywających w SP ZOZ w Myślenicach nie stwierdzono żadnego zachorowania na chorobę zakaźną SARS-CoV-2 zwaną COVID–19. Wszystkie wyniki badań były ujemne. Proszę o zachowanie spokoju i zastosowanie się do komunikatów wydawanych przez odpowiednie służby i urzędy na terenie Powiatu Myślenickiego.

 /-/ Józef Tomal

Starosta Myślenicki