Dyrekcja Szpitala w Myślenicach poinformowała o podjęciu decyzji w sprawie zawieszenia w dniach 16-27 marca br. planowych przyjęć pacjentów w związku z realizacją zadań związanych ze zwalczaniem wirusa SARS-CoV-2. Więcej informacji w Zarządzeniu Dyrektora SPZOZ.

Treść komunikatu