OSOBY POWRACAJĄCE Z KRAJÓW GDZIE WYSTĘPUJE KORONAWIRUS MOGĄ MIEĆ ZALECENIE PODDANIA SIĘ NADZOROWI EPIDEMIOLOGICZNEMU LUB KWARANTANNIE DOMOWEJ – PONIEWAŻ BĘDĄ TO W NAJBLIŻSZYM CZASIE NAJCZĘSTSZE ZALECENIA SANEPID – WYJAŚNIAMY :

 

Kwarantanna, zgodnie z Ustawą o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi jest to odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych; czyli kluczowy jest fakt, że osoba nie ma objawów choroby oraz to, że nie powinna kontaktować się z innymi osobami.

Czas kwarantanny dla osób powracających z miejsc, gdzie występuje zakażenie koronawirusem wynosi 14 dni, a o rodzaju kwarantanny (domowa, lub w wyodrębnionym miejscu) decyduje Inspektor Sanitarny.

 W przypadku decyzji o kwarantannie domowej, osoba jej poddana i domownicy powinni przestrzegać następujących zasad:

  • osoba poddana kwarantannie nie opuszcza domu i przebywa w odrębnym pomieszczeniu w domu, nie kontaktuje się z domownikami, zwłaszcza dziećmi i osobami starszymi, schorowanymi, w domu nie należy przyjmować gości,

Osoba poddana kwarantannie codziennie mierzy temperaturę i obserwuje się. Gdy wystąpi gorączka, kaszel lub duszność, osoba powinna zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego transportem prywatnym lub w przypadku stanu zagrażającego życiu wezwać karetkę,

  • ponieważ osoba poddana kwarantannie wymaga pomocy w zapewnieniu podstawowych potrzeb, zaleca się wyznaczenie wśród domowników jednej, zdrowej osoby w sile wieku do pomocy,
  • kontakt, z tą wyznaczoną osobą, lub innymi, jeżeli niemożliwa jest opieka jednej osoby, powinien odbywać się przy zachowaniu odległości ok. 2 m, należy unikać bezpośredniego kontaktu, komunikować się za pomocą telefonu komórkowego i np. zostawić zakupy pod drzwiami,
  • dobrze jest, gdy osoba poddana kwarantannie może korzystać z odrębnej łazienki - gdy nie ma takiej możliwości, można korzystać z tej samej łazienki, pod warunkiem dezynfekowania deski klozetowej oraz dokładnego mycia rąk mydłem przez min. 30 sekund i, jeśli to możliwe, ich dezynfekcji; nie wolno korzystać ze wspólnego ręcznika, ani przechowywać szczoteczki do zębów ze szczoteczkami domowników, wszyscy domownicy powinni często i dokładnie myć ręce,
  • osoba poddana kwarantannie może przygotowywać posiłki sama w pokoju, w którym przebywa, na podstawie dostarczonych produktów, lub też należy dostarczać jej posiłki najlepiej w jednorazowych opakowaniach, lub wyznacza się zestaw sztućców i naczyń do użytku przez osobę, które powinna ona myć w ciepłej wodzie z detergentem, wyparzyć w gorącej wodzie lub zdezynfekować środkami higieny gospodarczej,
  • do czyszczenia przedmiotów, których używa osoba poddana kwarantannie powinno się używać środków dezynfekujących, często wietrzyć mieszkanie,
  • ubrania należy prać w pralce w wysokiej temperaturze,
  • zużywane przez osobę poddaną kwarantannie rzeczy (np. jednorazowe sztućce, środki higieniczne) należy gromadzić w odrębnych szczelnych workach plastikowych, a następnie wyrzucić do odpadów komunalnych.

Pamiętajmy, że koronawirus ginie poza organizmem człowieka w ciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu godzin oraz w wysokiej temperaturze lub poddany działaniu mydła, środka dezynfekcyjnego zawierającego minimum 60% alkoholu, oraz środków czyszczących z gatunku chemii gospodarczej – te informacje powinny być uwzględnione w naszym profilaktycznym postępowaniu.

Nadzór epidemiologiczny, zgodnie z Ustawą to „obserwacja osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się…”; Można więc powiedzieć, że jest to „lżejsza” forma nadzoru, który zastępuje kwarantannę, bo nie ma wówczas odosobnienia. Oczywiście, ze względów ostrożnościowych, można rekomendować postępowanie jak opisano w ramach kwarantanny domowej poza zakazem opuszczania wyznaczonego pomieszczenia.

Opracowanie: dr Małgorzata Bajer – Kierownik Wydziału Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach

Konsultacja: dr hab. med. Dorota Mrożek-Budzyn - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny - Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Myślenicach

Wszelkie zalecenia i procedury mogą ulegać zmianie.