zakończenie kwalifikacji wojskowej w powiecie myślenickim

Od 4 lutego do 11 marca 2020 r. trwała w naszym powiecie kwalifikacja wojskowa.

Do stawienia się na kwalifikację wezwano 834 osoby. Powiatowa Komisja Lekarska przebadała i ustaliła kategorię zdolności do służby wojskowej u 730 mężczyzn oraz u 47 kobiet (ochotniczki do Legii Akademickiej lub kończące szkoły/studia o preferowanych profilach, kierunkach np. medyczne, psychologia itp.).

Przewodniczącym Powiatowej Komisji Lekarskiej był: lek. med. Andrzej Homenda oraz lek. med. Andrzej Cyganek.

Starosta Józef Tomal podziękował za wykonaną pracę Powiatowej Komisji Lekarskiej oraz wszystkim jej współpracownikom, uczestniczącym w przeprowadzeniu tegorocznej kwalifikacji wojskowej.

Oprac. WPSiFE