PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 12 MARCA 2020 ROKU /CZWARTEK/ O GODZ. 8.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ XXI NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

PORZĄDEK OBRAD XXI SESJI

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu.
  4. Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk Nr 156).
  6. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk Nr 157).
  7. Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
  8. Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
  9. Wolne wnioski i oświadczenia.
  10. Zakończenie obrad.

 

 WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

 /-/ MACIEJ OSTROWSKI