Plakat Targów Edukacyjnych

Zapraszamy do udziału w XVII Targach Edukacyjnych Powiatu Myślenickiego, które odbędą się 12 marca 2020 r. w godzinach 9.00 - 14.00, w hali sportowej Zespołu Szkół
im. A. Średniawskiego w Myślenicach, ul. 3 Maja 97b.

Targi Edukacyjne organizujemy corocznie od 2004 roku i są one szansą na zapoznanie się ofertą kształcenia publicznych szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Myślenicki. Swoją ofertę zaprezentują również placówki oświatowe z terenu powiatu myślenickiego. Udział uczniów klas VIII szkół podstawowych w Targach, stwarzających możliwość zapoznania się w jednym miejscu z ofertą edukacyjną branżowych szkół I stopnia, techników i liceów ogólnokształcących, umożliwi młodzieży jak najlepszy wybór dalszej drogi kształcenia, a w przyszłości także zatrudnienia.

XVII Targi Edukacyjne Powiatu Myślenickiego będą miały charakter otwarty dla wszystkich zainteresowanych, w szczególności: uczniów klas VIII szkół podstawowych, planujących podjąć dalszą edukację w branżowych szkołach I stopnia, technikach i liceach ogólnokształcących, rodziców i nauczycieli oraz mieszkańców Powiatu.

Udział w Targach dla uczestników jest bezpłatny.

Tegoroczni wystawcy:

 • Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach
 • Zespół Szkół im. ks. J. Tischnera w Dobczycach
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących w Myślenicach
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Bohaterów Monte Cassino
  w Lubniu
 • Zespół Szkół Techniczno - Ekonomicznych im. M. Reja w Myślenicach
 • Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Sułkowicach
 • II LO w Zespole Szkół - Małopolska Szkoła Gościnności
  w Myślenicach
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach
 • Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Myślenicach
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Myślenicach
 • Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Dobczycach
 • Młodzieżowe Centrum Kariery w Myślenicach
 • 6-10 Hufiec Pracy w Myślenicach
 • 6-36 Hufiec Pracy w Skomielnej Białej
 • Starostwo Powiatowe w Myślenicach

Uroczyste otwarcie XVII Targów Edukacyjnych Powiatu Myślenickiego nastąpi
12 marca 2020 r. o godz. 9.15.

Organizatorzy:
Starostwo Powiatowe w Myślenicach www.myslenicki.pl

Zespół Szkół im. A. Średniawskiego w Myślenicach www.sredniawski.pl

Patronat medialny:

Portal www.KMY.pl, Gazeta Myślenicka, Portal Miasto-info.pl

Szczegółowych informacji udziela Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego
w Myślenicach - tel. (12) 372-76-53, (12) 372-76-54.