Do 20 marca 2020 roku można składać zgłoszenia do Nagrody Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski.

O wyróżnienie rywalizować mogą gospodarze zabytkowych drewnianych kościółków, cerkwi, dworów, czy drewnianych domostw, które dzięki ich troskliwej opiece zostały zrewitalizowane i wpisują się w zbiór najcenniejszych zabytków kultury materialnej w województwie małopolskim.

Nagradzane mogą również być projekty kulturalno-edukacyjne promujące drewniane dziedzictwo Małopolski.

 

 

 

Nagroda im. Mariana Korneckiego przyznawana jest za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:

a). dbałości o zachowanie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, ich utrzymanie i należyte wykorzystanie, w tym zapobiegania zagrożeniom mogącym powodować ich niszczenie,

b). adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do nowych funkcji związanych z turystyką, kulturą i nauką oraz na inne cele publiczne,

c). adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do celów mieszkaniowych i działalności gospodarczej,

d). przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej,

e). badania i dokumentowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej,

f). promocji zabytkowych obiektów architektury drewnianej,

g). "ożywiania" zabytkowych obiektów architektury drewnianej poprzez m.in. organizację koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych i naukowych.

 

Zgłoszenia do Nagrody mogą składać członkowie Kapituły Nagrody oraz:

a). instytucje i organizacje pozarządowe realizujące zadania statutowe w sektorze kultury i ochrony zabytków,

b). instytucje kultury,

c). stowarzyszenia i izby konserwatorów zabytków,

d). podmioty gospodarcze prowadzące działalność w zakresie konserwacji zabytków i dzieł sztuki,

e). dyplomowanych konserwatorów zabytków i dzieł sztuki,

f). uczelnie wyższe,

g). kościoły i związki wyznaniowe,

h). jednostki organizacyjne administracji publicznej, samorządowej i rządowej,

i). organy administracji samorządowej.

Nagroda jest nagrodą finansową, przyznawaną w oparciu o rekomendacje Kapituły Nagrody i stosowną uchwałę Zarządu Województwa Małopolskiego i wynosi 15 000 zł.

Nagroda i wyróżnienia zostaną wręczone podczas tegorocznej edycji Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego.

Zgłoszenia przyjmuje Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego (adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków).

Szczegóły dotyczące nagrody: www.malopolska.pl

Do pobrania:

Regulamin Nagrody

Karta zgłoszenia wraz z klauzulą informacyjną

 

Departament Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Promocji

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Zespół Ds. Opieki Nad Krajobrazem Kulturowym

ul. Zacisze 5, 31-156 Kraków

tel.: 12/ 63 03 407

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.