Biuro Rady i Zarządu Powiatu zawiadamia, że zgodnie z decyzją Przewodniczącego Komisji w dniu 25 lutego 2020 roku /wtorek/ ogodz. 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Myślenicach (sala obrad) odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu, Finansów i Mienia Powiatu

Porządek posiedzenia:

  • Przyjęcie porządku posiedzenia.
  • Przyjęcie protokołu.
  • Opiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu.
  • Sprawy bieżące.

 

Biuro Rady i Zarządu Powiatu

/.../ Danuta Dziadkowiec