PRZEWODNICZĄCY RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO INFORMUJE, ŻE W DNIU 25 LUTY 2020 ROKU /WTOREK/ O GODZ. 13.00 W BUDYNKU STAROSTWA POWIATOWEGO W MYŚLENICACH PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 13 ODBĘDZIE SIĘ XX SESJA RADY POWIATU MYŚLENICKIEGO.

PORZĄDEK OBRAD XX SESJI

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 • Przedstawienie i ustalenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XIX sesji.
 • Sprawozdanie Starosty z realizacji uchwał Rady oraz działalności międzysesyjnej.
 • Sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w Myślenicach za rok 2019.
 • Przedstawienie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii za rok 2019.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wiśniowa na dofinansowanie zadania związanego z funkcjonowaniem Obserwatorium Astronomicznego na Lubomirze w Węglówce (druk Nr 148).
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 149).
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyznania dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 150).
 • Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały Nr IX/63/2019 Rady Powiatu Myślenickiego z dnia 08 maja 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Myślenicach (druk nr 151).
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Gminie Pcim do realizacji zadania zarządcy drogi powiatowej K1923 w m. Stróża w gm. Pcim polegającej na realizacji budowy chodnika przy drodze powiatowej nr K1923 Myślenice – Stróża – Zarabie – Pcim – Poręba – Trzemeśnia w miejscowości Stróża (druk nr 152).
 • Przedstawienie sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu za 2019 rok.
 • Zatwierdzenie planów pracy Komisji Rady Powiatu na rok 2020.
 • Informacja radnych o składanych interpelacjach i zapytaniach.
 • Wyjaśnienia Starosty dotyczące złożonych interpelacji i zapytań.
 • Wolne wnioski i oświadczenia.
 • Informacje Przewodniczącego Rady Powiatu.
 • Zakończenie XX sesji.

 PRZEWODNICZĄCY RADY

 /-/ TADEUSZ ŻABA